Matius 4:12-17, 23-25 Renungan


Injil Matius 4:12-17, 23-25

Mat 4:12 Tetapi waktu Yesus mendengar, bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah Ia ke Galilea.
Mat 4:13 Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali,
Mat 4:14 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya:
Mat 4:15 “Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, ?
Mat 4:16 bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang.”
Mat 4:17 Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: “Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!”
Mat 4:23 Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Mat 4:24 Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Siria dan dibawalah kepada-Nya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka.
Mat 4:25 Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.

Bahan Renungan

Yesus menunjukkan kepada manusia bagaimana menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Allah. Yesus hadir untuk menunjukkan kebaikan hati Allah. dan Yesus diutus untuk membawa keselamatan.Pintu masuk kepada keselamatan adalah pertobatan. Pertobatan sebagai pangkal keselamatan dimulai dengan menerima Yesus sebagai Sang Terang. Dengan menerima dan percaya kepada Nama Yesus Kristus, sebagai manusia itu berasal dari Allah, maka ia tinggal di dalam Roh Allah. 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *