Matius 15:1-2, 10-14 Renungan


Injil Matius 15:1-2, 10-14

Mat 15:1Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata:
Mat 15:2“Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan.”

Pages: 1 2